Vzdělání zaměstnanců

PROJEKT:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců AT Computers a.s. 

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců AT Computers a.s.

Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0002809

 

Doba realizace projektu: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2026

Počet osob zapojených do projektu: 196

Celkové způsobilé výdaje: 4 657 587,20 Kč

 

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

 

Popis projektu:

Projekt podnikového vzdělávání zaměstnanců AT Computers a.s. je zaměřený na rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit projektu. Vzdělávací aktivity vycházejí z reálných potřeb zaměstnanců pro jejich další profesní růst a zvyšování kvalifikace. Cílem je rozvoj znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let.

 

Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 76,735 % celkových způsobilých výdajů.

 

 

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Ak prijmete všetky súbory cookies, môžeme zhromažďovať a spracovávať údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Nastavenie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na ikonu Nastavenia súborov cookies v dolnej lište. Viac podrobností nájdete vo Spracovanie osobných údajov.